Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:47 25/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Hội ý đầu tuần.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên – nhân viên (BGH

- Kiểm tra sinh hoạt chiều.

Thứ Ba
(26/05/2020)

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra giờ ăn của trẻ (BGH)

- Tổ chức các hoạt động chiều.

- 16h30: Hội ý cấp ủy.

- 17h: Họp chi bộ

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên - nhân viên (BGH).

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- Kiểm tra các các hoạt động chiều (BGH).

- Sinh hoạt chuyên môn các khối, tổ.

Thứ Năm
(28/05/2020)

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên – nhân viên.

giáo viên.

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- 17h: Họp hội đồng sư phạm nhà trường. 

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra các góc chơi.

- Thống kê số liệu trẻ ra lớp

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- Tổng vệ sinh toàn trường.

- Báo cáo hoạt động ngày chủ nhật xanh.

Thứ Bảy
(30/05/2020)
Chủ Nhật
(31/05/2020)