Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Thể dục - Thể thao

Tập cho trẻ chơi các môn thể thao từ bé
Trước thực trạng về công tác Thể dục thể thao trong trường học, trong đó đáng chú ý là những tồn tại, hạn chế cần được bổ sung, chỉnh sửa sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cũng như thể thao trong trường học, Bộ Chính trị ...

  • tham quan đại nội Huế
    Nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện, năng động trong hoạt động ngoài trời, nhà trường đã tổ chức tham quan Đại Nội Huế