Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên:  Trần Thị Hoa
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  tranhoamn2dth@gmail.com
Điện thoại:  02346298966
Địa chỉ:  52 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Thành, Thành Phố Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1543