Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Tổ Chuyên Môn Nhà Trẻ

Cập nhật lúc : 16:16 09/11/2017  

Thành viên khối Nhà trẻ Danh sách giáo viên khối nhà trẻ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Giáo viên

Tổ trưởng CM

2

Lê Thị Phương Anh

Giáo viên

Tổ phó CM

3

Hắc Thị Kim Anh

Giáo viên

Thành viên

4

  Lê Thị Liễu

Giáo viên

Thành viên

5

Võ Thị Vinh

Giáo viên

Thành viên

6

Nguyễn Thị Phú

Giáo viên

Thành viên

7

Trần Thị Lan Trinh

Giáo viên

Thành viên

Số lượt xem : 481