Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Bài viết của phụ huynh

Để phụ huynh không còn lo lắng


Việc bé học ở đâu luôn là nỗi trăn trở lớn của những bậc làm cha mẹ khi đứa con yêu bắt đầu tuổi đến trường.

  • 4 cách giúp trẻ nâng cao kỹ năng giao tiếp


    Từ những ngày trẻ bắt đầu tập nói, cho đến giai đoạn mẫu giáo, tiểu học... cũng là lúc trẻ bắt đầu có những tương tác xã hội. Những tình huống giao tiếp xã hội rất đa dạng và không thể đoán trước.