Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 09:50 23/05/2015  

Không thu các khoản học phí liên quan của các lớp đầu cấp !
Tất cả các cơ sở giáo dục không thu bất cứ khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp ( lớp 1, lớp 6, lớp 10).

Căn cứ công văn số 1368/UBND-TC ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phí dự thi, dự tuyển;

Căn cứ công văn số 1153/SGDĐT –KTKĐ ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 và công văn số 1183/SGDĐT –KTKĐCLGD ngày 18/5/2015 về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc Tiểu học và THCS năm học 2015-2016,

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị các nội dung sau:

1. Tất cả các cơ sở giáo dục không thu bất cứ khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp ( lớp 1, lớp 6, lớp 10).

2. Các chi phí liên quan đến công tác tuyển sinh (bao gồm từ khâu phát hành mẫu đơn dự tuyển, thu hồ sơ, nhập xử lý dữ liệu, thi và xét tuyển...) được sử dụng từ kinh phí ngân sách cấp hoặc học phí được để lại đơn vị.

3.  Đối với những cơ sở giáo dục đã thu tiền bán hồ sơ dự tuyển thì phải tiến hành hoàn trả lại cho phụ huynh, học sinh khi thu nhận hồ sơ (có danh sách ký nhận lại tiền).

4. Đối với những trường đã in hồ sơ, biểu mẫu nhưng chưa phát hành thì phải phát miễn phí cho phụ huynh, học sinh.

5. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh truy cập vào trang Web của phòng Khảo thí& KĐCL (địa chỉ truy cập: http:// 203.113.165.45) để lấy mẫu đơn và các thông tin liên quan.

Yêu cầu Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này