Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Tổ Chuyên Môn Khối C

Cập nhật lúc : 04:28 21/10/2015  

Thành viên khối C Danh sách giáo viên khối C

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giáo viên

Tổ trưởng CM

2

Nguyễn Khoa Bảo Nhi

Giáo viên

Tổ phó CM

3

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

Thành viên

4

  Hồ Xuân Hương

Giáo viên

Thành viên

5

Hồ Thị Tuyết Mai

Giáo viên

Thành viên

6

Võ Trần Ngọc Anh

Giáo viên

Thành viên

7

Phạm Thị Hương Lan

Giáo viên

Thành viên

8

Lê Thị Hồng Diễn

Giáo viên

Thành viên

9

Ngô Thị Quỳnh Châu

Giáo viên

Thành viên

10

Lưu Nguyễn Ý Nhi

Giáo viên

Thành viên

11

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Giáo viên

Thành viên

12

Nguyễn Thị Thùy Nga

Giáo viên

Thành viên

Số lượt xem : 620