Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Tổ Chuyên Môn Khối B

Cập nhật lúc : 04:24 21/10/2015  

Thành viên khối B Danh sách giáo viên khối B


 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Dạ Thảo

Giáo viên

Tổ trưởng CM

2

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Tổ phó CM

3

Nguyễn Thị Quý Châu

Giáo viên

Thành viên

4

Đồng Thị Thùy Mỵ

Giáo viên

Thành viên

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên

Thành viên

6

Lê Thị Quỳnh Như

Giáo viên

Thành viên

7

Nguyễn Thị Kim Liên

Giáo viên

Thành viên

8

Nguyễn Thị Túy

Giáo viên

Thành viên

9

Nguyễn Thị Đông Uyên

Giáo viên

Thành viên

10

CTTN Đông Phương

Giáo viên

Thành viên

11

Thái Thảo Trang

Giáo viên

Thành viên

12

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giáo viên

Thành viên

13

Phạm Thị Ngọc Liên

Giáo viên

Thành viên

Số lượt xem : 626