Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Tổ Chuyên Môn Khối A

Cập nhật lúc : 04:21 21/10/2015  

Thành viên khối A Danh sách các giáo viên khối A

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Phan Thị Thư Anh Giáo viên Tổ trưởng CM
2 Lê Thị Tú Trinh Giáo viên Tổ phó CM
3 Trần Thị Cẩm Phước Giáo viên Thành viên
4 Nguyễn Thị Diễm Thi Giáo viên Thành viên
5 Nguyễn Thị Tỷ Giáo viên Thành viên
6 Lê Thị Bích Liên Giáo viên Thành viên
7 Đinh Thị Yến Phương Giáo viên Thành viên
8 Lê Thị Thủy Tiên Giáo viên Thành viên
9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Thành viên
10 Cao Thị Búp Giáo viên Thành viên

Số lượt xem : 805