Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Tổ Cấp Dưỡng

Cập nhật lúc : 14:18 16/02/2016  

Tổ cấp dưỡng

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Phan Thị Kim Loan Cấp dưỡng Tổ trưởng CD
2 Phạm Thị Thanh Loan Cấp dưỡng Tổ phó CD
3 Văn Thị Thanh Dung Cấp dưỡng Thành viên
4 Nguyễn Thị Hoa Cấp dưỡng Thành viên
5 Lê Vũ Hoàng Anh Cấp dưỡng Thành viên
6 Lê Thị Phường Cấp dưỡng Thành viên
7 Hồ Thị Bích Phương Cấp dưỡng Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Tâm Cấp dưỡng Thành viên

9

Lê Thị Gái Cấp dưỡng Thành viên
10 Nguyễn Thị Chi Lăng Cấp dưỡng Thành viên
11 Trần Thị Diễm Trinh Cấp dưỡng Thành viên
12 Trần Thị Minh Thu Cấp dưỡng Thành viên
13 Trần Thị Thu Vân Cấp dưỡng Thành viên
14 Nguyễn Thị Minh Tâm Cấp dưỡng Thành viên

Số lượt xem : 551