Trọng thầy mới được làm thầy ''

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 09:21 25/12/2015  

Tổ Văn Phòng

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Thị Bích Hiên Y tế Tổ trưởng CM
2 Trần Thái Bảo Châu Kế toán Tổ phó CM
3 Trần Thị Hạnh PVBT Thành viên
4 Trần Thị Diệu Hương PVBT Thành viên
5 Phan Thị Hoa Lao công Thành viên
6 Trần Hữu Lâm Bảo vệ Thành viên
7 Trần Xuân Mộng Lao công Thành viên
8 Ngô Hưng Lao công Thành viên

Số lượt xem : 660